Audyt efektywności energetycznej jest przeprowadzany w celu zbadania zapotrzebowania danego budynku na energię. Jego głównym celem jest wskazanie newralgicznych elementów, które następnie pozwalają na skuteczne przeprowadzenie termomodernizacji. Poniżej można zapoznać się z najważniejszymi etapami audytów energetycznych.

Continue reading

Każdy inwestor decydujący się na budowę domu powinien wiedzieć, czym jest prąd budowlany i jakie ma on znaczenie dla prowadzonej przez niego inwestycji. To bardzo ważne, gdyż bez energii elektrycznej nie będzie możliwe wykonanie większości prac. Prąd gwarantuje światło na budowie i zasila większość maszyn.

Continue reading

Energię można też z powodzeniem produkować z biomasy. Polega to spalaniu materiału organicznego i pozyskiwaniu z niego energii. Najczęściej jako biomasę wykorzystuje się materiał roślinny, choć nie jest to jedyne rozwiązanie. Czasami spala się osady ściekowe, tłuszcze zwierzęce, wodorosty, odchody lub nawet plankton. Na czym polega czerpanie energii w ten sposób?

Continue reading

Czy kiedykolwiek w życiu słyszałeś o białych certyfikatach? Jeśli nie, to jesteśmu tu właśnie dla Ciebie, ponieważ dzięki naszemu artykułowi będziesz w stanie nie tylko dowiedzieć się czym są białe certyfikaty, ale również jakie są ich zastosowania.

Continue reading

Fotowoltaika jest coraz popularniejsza. Po innowacyjne rozwiązania sięga coraz więcej miast polskich. Powstały nawet meble solarne, które używane są na zewnątrz. Przykładem jest ławka solarna, którą można spotkać w wielu miejscach użyteczności publicznej typu parki miejskie czy przystanki autobusowe. Pozwala to na szerokie wykorzystanie darmowej energii słonecznej, co wiąże się z wieloma korzyściami.

Continue reading

W wyniku zwiększenia efektywności energetycznej możliwe jest uzyskanie przez przedsiębiorstwo bezzwrotnego dofinansowania na przeprowadzone działania modernizacyjne. Chodzi tutaj o świadectwo efektywności energetycznej w postaci białych certyfikatów. Nie każda firma może jednak otrzymać tego typu świadectwo, co również należy mieć na uwadze, zanim ktoś wystąpi do Urzędu Regulacji Energetyki z wnioskiem.

Czym są białe certyfikaty?

Mianem białych certyfikatów określa się świadectwo efektywności energetycznej. Uzyskanie takiego świadectwa wiąże się z przyznaniem dofinansowania na przeprowadzone przedsięwzięcia modernizacyjne, których celem poprawienie efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie. Na tym jednak nie koniec. Białe certyfikaty są obecnie bardzo cenione na Towarowej Giełdzie Energii. Można je odkupić od innej firmy z branży energetycznej. Białe certyfikaty stanowią produkt giełdowy – prawa majątkowe. Co ciekawe, niektóre firmy są zobowiązane do nabycia białych certyfikatów na giełdzie, dlatego posiadacze takich świadectw mogą sprzedać je po cenie rynkowej.

Ubieganie się o białe certyfikaty

O przyznanie białych certyfikatów mogą ubiegać się wszystkie firmy, które zamierzają przeprowadzić modernizacje zmierzające ku poprawie efektywności energetycznej i to w jakiejkolwiek formie. Uzyskać takie świadectwo może osoba prywatna/prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, spółka prywatna/państwa, spółdzielnia, wspólnota mieszkaniowa i różnego typu instytucje państwowe. Chociaż sama procedura pozyskiwania białych certyfikatów jest dość skomplikowanym i czasochłonnym procesem, to jednak przed przedsiębiorcą nie są stawiane żadne wygórowane wymogi. Żeby dostać świadectwo efektowności energetycznej, konieczne jest zaplanowanie przeprowadzenia modernizacji w firmie. Bardzo ważne jest to, aby wnioskować o białe certyfikaty jeszcze przed rozpoczęciem planowanej modernizacji. Stosowany wniosek trzeba złożyć Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki. W załączniku musi znaleźć się audyt efektywności energetycznej, który stanowi dokument potwierdzający ilość energii zaplanowanej do uzyskania konkretnych oszczędności. Więcej o białych certyfikatach można znaleźć pod adresem: https://www.innogy.pl/pl/duze-przedsiebiorstwa/artykuly/2020/biale-certyfikaty-narzedziem-wpierajacym-poprawe-efektywnosci-energetycznej-przedsiebiorstwa

źródło: https://wysokienapiecie.pl/20234-biale-certyfikaty-mialy-wspomagac-efektywnosc-energetyczna-na-razie-wymagaja-pomocy/

Działalność każdego budynku wiąże się z większym lub mniejszym zapotrzebowaniem na energię. Energochłonność obiektów jest kluczową kwestią dla każdego inwestora. Jest wiele czynników wpływających na efektywność energetyczną obiektów budowlanych i sposobów na jej poprawienie. 

Efektywność energetyczna budynku – co ma na nią największy wpływ? 

Na efektywność energetyczną budynku ma wpływ wiele czynników. Znaczenie ma zarówno jego konstrukcja, jak również wykorzystane systemy i instalacje. Chodzi tutaj o wszytko, co ma wpływ na ilość energii zużywanej do funkcjonowania budynku i zapewnienia komfortu jego użytkowania. W przypadku budynków mieszkalnych na największy procent całkowitego kosztu zużywanej energii przypadają wydatki związane z ogrzewaniem, wentylacją i ciepłą wodą. Wpływ na ilość zapotrzebowania obiektu na ciepło ma geometria konstrukcji, rozmieszczenie pomieszczeń, stopień izolacji przegród zewnętrznych, rozdaj wentylacji, szczelność budynku, sprawność instalacji, rozwiązania konstrukcyjne i otoczenie budynku. 

W jaki sposób zwiększyć efektywność energetyczną budynku? 

W celu zwiększenia efektywności energetycznej budynku należy zainteresować się termomodernizacją obejmującą działania mające na celu zredukowanie zapotrzebowania na ciepło budynku. Zaliczyć do nich można prace termoizolacyjne, modernizację systemów grzewczych, wymianę/naprawę okien i drzwi oraz montaż sytemu pozwalającego na pozyskiwanie energii z alternatywnych źródeł. Przedsięwzięcia dotyczące termomodernizacji są w stanie zagwarantować kilkudziesięcioprocentową redukcję zapotrzebowania na ciepło. Poprawie efektywności energetycznej służy docieplenie ścian zewnętrznych, stropów, dachu i nieużytkowanej części budynku. Można ją poprawić również dzięki zmienieniu źródeł ciepła, zlikwidowaniu pieców i podłączeniu się do systemu centralnego ogrzewania. Korzystanie z instalacji fotowoltaicznej i pompy ciepła także wiąże się z poprawą efektywności energetycznej budynku. 

Świadectwo efektywności energetycznej a audyt energetyczny

Na realizację przedsięwzięć modernizacyjnych możliwe jest uzyskanie dofinansowania ze środków unijnych, co wymaga sporządzenia audytu energetycznego. Jest to również sposób na uzyskanie zwrotu z już poniesionych nakładów finansowych. Takie świadectwo charakterystyki energetycznej pozwala na określenie ilości zapotrzebowania budynku na energię pierwotną i końcową. W zakres audytu energetycznego wchodzi przegląd i analiza dokumentów, wizja lokalna, pomiary uzupełniające, ocena zużycia energii (porównanie wartości rzeczywistych z wartościami projektowymi i obliczeniowymi) i propozycja modernizacji mająca na celu zwiększenie efektywności energetycznej budynku.

energia dla firm

Przedsiębiorcy borykają się z odwiecznym problemem kosztów związanych ze zużyciem energii elektrycznej. Im na zaplecze techniczne składa się z większej ilości urządzeń elektrycznych, tym rachunki za prąd są większe. Podejmowane są najróżniejsze działania mające przynieść oszczędności, ale stosunkowo rzadko podejmowana jest decyzja o dokonaniu zmian w planie taryfowym. Okazuje się, że zmiana dotychczasowej taryfy prądu może wiązać się dla z oszczędnościami kosztów zużycia energii dla firm.

Continue reading

Energię słoneczną można wykorzystać do ogrzewania budynków i wody użytkowej, a że jest ona darmowa, pozwala to na zaoszczędzenie sporych pieniędzy. Taka inwestycja jest jednorazowym wydatkiem, gdy inwestor musi ponieść koszty związane wyłącznie z zakupem i montażem instalacji fotowoltaicznej. Posiadanie takiej przydomowej elektrowni ma niezliczoną liczbę zalet.

Continue reading