Etapy audytu efektywności energetycznej

Audyt efektywności energetycznej jest przeprowadzany w celu zbadania zapotrzebowania danego budynku na energię. Jego głównym celem jest wskazanie newralgicznych elementów, które następnie pozwalają na skuteczne przeprowadzenie termomodernizacji. Poniżej można zapoznać się z najważniejszymi etapami audytów energetycznych.

Sprawdzenie sprawności instalacji grzewczej

To pierwszy krok audytu. Pozwala on na określenie, czy system grzewczy działa, jak jest usytuowany, czy funkcjonuje w pełni, czy wykorzystuje tylko część swoich możliwości, a może jego funkcjonowanie jest niewystarczające dla danego budynku. Jest to podstawą do wykonania kolejnych kroków weryfikacji.

Zapotrzebowanie na ciepło w danym budynku

Kiedy wiadomo już, w jaki sposób działa system grzewczy, można sprawdzić, jakie jest zapotrzebowanie budynku na ciepło. Zapotrzebowanie oblicza się dla standardowego sezonu grzewczego. Ma to na celu określenie, w jaki sposób dochodzi do strat ciepła np. przez przegrody budynku, okna itp. Przyczyny strat ciepła są stwierdzane na podstawie wizji lokalnej. Warto dodać, że nie zawsze są one związane tylko ze stanem technicznym budynku. Ich powodem może być niewłaściwa eksploatacja urządzeń i całego budynku.

Możliwe usprawnienia

Kolejny ważny krok to przegląd uprawnień, które mogą zostać wprowadzone w celu poprawy wydajności energetycznej. Pod uwagę bierze się działania techniczne, np. docieplenie przegród budynku, czy modernizację instalacji. Duże znacznie mają także działania formalno-prawne (np. zmniejszenie zamówionej mocy grzewczej) oraz organizacyjne jak przeprowadzanie regularnej konserwacji.

Obliczenie nakładów inwestycyjnych

Jednym z ostatnich kroków jest sprawdzenie, czy dane działania modernizacyjne się opłacają. Konieczne jest obliczenie wymaganych kosztów, jakie trzeba ponieść na inwestycję, a następnie porównanie ich z zyskami, jakie może ona przynieść. W ten sposób można uniknąć wdrożenia nietrafionych rozwiązań i przewidzieć, jakie oszczędności zostaną poczynione dzięki wprowadzonym zmianom.