Na czym polega czerpanie energii z biomasy?

Energię można też z powodzeniem produkować z biomasy. Polega to spalaniu materiału organicznego i pozyskiwaniu z niego energii. Najczęściej jako biomasę wykorzystuje się materiał roślinny, choć nie jest to jedyne rozwiązanie. Czasami spala się osady ściekowe, tłuszcze zwierzęce, wodorosty, odchody lub nawet plankton. Na czym polega czerpanie energii w ten sposób?

Po prostu spalanie

Energia biomasy (https://www.innogy.pl/pl/portal-o-energii-dla-domu/2020/energia-biomasy-jak-dziala-jakie-sa-jej-zrodla), która może zostać zamieniona na prąd elektryczny, pochodzi po prostu z jej spalania. Jako biomasę można wykorzystywać odpady z produkcji przemysłu spożywczego, odpady z tartaków, stolarni i gospodarstw rolniczych. Można też specjalnie do tego celu uprawiać rośliny energetyczne np. wierzbę wiciową, topinambur, różę wielokwiatową albo liczne trawy – miskant olbrzymi i cukrowy, proso rózgowate, palczatka Gerarda itd. Wszystkie te rośliny łączy szybki przyrost biomasy, łatwość w uprawie i wysokie ciepło spalania. To właśnie ono jest tutaj najważniejsze. Warto wiedzieć, że można też prowadzić proces współspalania. Polega on na tym, że spala się węgiel z dodatkiem biomasy. Jest to ciekawe rozwiązanie, ale wymaga odpowiedniej infrastruktury, która zapobiegnie wybuchom niekontrolowanych pożarów. W tym wypadku bardzo ważna jest odpowiednia wentylacja.

Zgazowanie

Energię biomasy można też pozyskiwać w inny sposób. Polega on na zgazowaniu biomasy w zamkniętych reaktorach. W ten sposób powstaje gaz generatorowy (głównie złożony z wodoru i tlenku węgla), który następnie jest spalany w specjalnie przystosowanych do tego kotłach. W ten sposób z biomasy odzyskuje się ciepło, które może zostać zamienione na energię.

Fermentacja

Biomasa może też ulec fermentacji, czyli rozkładowi, któremu towarzyszy uwalnianie gazów. W ten sposób z biomasy pozyskiwany jest biogaz, metanol, etanol i butanol. Gazy te można wykorzystać jako paliwo.

Estryfikacja

Z biomasy jest pozyskiwany biodiesel. Jest on pozyskiwany z przetworzonych olejów roślinnych, które zostały tak opracowane, by nadawały się do spalania w silnikach wysokoprężnych.