Energię można też z powodzeniem produkować z biomasy. Polega to spalaniu materiału organicznego i pozyskiwaniu z niego energii. Najczęściej jako biomasę wykorzystuje się materiał roślinny, choć nie jest to jedyne rozwiązanie. Czasami spala się osady ściekowe, tłuszcze zwierzęce, wodorosty, odchody lub nawet plankton. Na czym polega czerpanie energii w ten sposób?

Continue reading