Co wpływa i jak poprawić efektywność energetyczną obiektu budowlanego?

Działalność każdego budynku wiąże się z większym lub mniejszym zapotrzebowaniem na energię. Energochłonność obiektów jest kluczową kwestią dla każdego inwestora. Jest wiele czynników wpływających na efektywność energetyczną obiektów budowlanych i sposobów na jej poprawienie. 

Efektywność energetyczna budynku – co ma na nią największy wpływ? 

Na efektywność energetyczną budynku ma wpływ wiele czynników. Znaczenie ma zarówno jego konstrukcja, jak również wykorzystane systemy i instalacje. Chodzi tutaj o wszytko, co ma wpływ na ilość energii zużywanej do funkcjonowania budynku i zapewnienia komfortu jego użytkowania. W przypadku budynków mieszkalnych na największy procent całkowitego kosztu zużywanej energii przypadają wydatki związane z ogrzewaniem, wentylacją i ciepłą wodą. Wpływ na ilość zapotrzebowania obiektu na ciepło ma geometria konstrukcji, rozmieszczenie pomieszczeń, stopień izolacji przegród zewnętrznych, rozdaj wentylacji, szczelność budynku, sprawność instalacji, rozwiązania konstrukcyjne i otoczenie budynku. 

W jaki sposób zwiększyć efektywność energetyczną budynku? 

W celu zwiększenia efektywności energetycznej budynku należy zainteresować się termomodernizacją obejmującą działania mające na celu zredukowanie zapotrzebowania na ciepło budynku. Zaliczyć do nich można prace termoizolacyjne, modernizację systemów grzewczych, wymianę/naprawę okien i drzwi oraz montaż sytemu pozwalającego na pozyskiwanie energii z alternatywnych źródeł. Przedsięwzięcia dotyczące termomodernizacji są w stanie zagwarantować kilkudziesięcioprocentową redukcję zapotrzebowania na ciepło. Poprawie efektywności energetycznej służy docieplenie ścian zewnętrznych, stropów, dachu i nieużytkowanej części budynku. Można ją poprawić również dzięki zmienieniu źródeł ciepła, zlikwidowaniu pieców i podłączeniu się do systemu centralnego ogrzewania. Korzystanie z instalacji fotowoltaicznej i pompy ciepła także wiąże się z poprawą efektywności energetycznej budynku. 

Świadectwo efektywności energetycznej a audyt energetyczny

Na realizację przedsięwzięć modernizacyjnych możliwe jest uzyskanie dofinansowania ze środków unijnych, co wymaga sporządzenia audytu energetycznego. Jest to również sposób na uzyskanie zwrotu z już poniesionych nakładów finansowych. Takie świadectwo charakterystyki energetycznej pozwala na określenie ilości zapotrzebowania budynku na energię pierwotną i końcową. W zakres audytu energetycznego wchodzi przegląd i analiza dokumentów, wizja lokalna, pomiary uzupełniające, ocena zużycia energii (porównanie wartości rzeczywistych z wartościami projektowymi i obliczeniowymi) i propozycja modernizacji mająca na celu zwiększenie efektywności energetycznej budynku.