Czym jest taryfa G11 i do kogo jest ona skierowana?

Taryfy G11 i G12 są najczęściej wybieranymi taryfami energii w przypadku klientów indywidualnych. Najpopularniejsza jest taryfa G11, którą określa się mianem taryfy uniwersalnej. W jej przypadku przez całą dobę cena prądu pozostaje niezmienna. Nie zawsze taryfa jednostrefowa jest najkorzystniejszym rozwiązaniem, a wybór odpowiedniej taryfy ma bezpośredni wpływ na rachunki za prąd. Kiedy zatem taryfa G11 jest opłacalnym wyborem?

Czym jest taryfa G11 i do kogo jest ona skierowana?

Taryfa G11 jest jednostrefową taryfą energii elektrycznej przeznaczoną dla klientów indywidualnych, czyli dla gospodarstw domowych. Określa się ją także mianem taryfy uniwersalnej i jednostrefowej. W przypadku taryfy G11 przez 24h/dobę obowiązuje taka sama stawka za kilowatogodzinę. Nie ma zatem żadnego wpływu na kwotę widniejącą na rachunku za prąd to, czy największe zużycie energii elektrycznej przypada na godziny szczytu czy też na godziny pozaszczytowe. W taryfie dwustrefowej są natomiast strefy z tańszym i droższym prądem.

 

Odbiorcami taryfy G11 mogą być nie tylko gospodarstwa domowe, ale również inni odbiorcy, którzy są przyłączeni do sieci niskiego napięcia. Mogą z niej korzystać również akademiki, klasztory, domy dziecka, hospicja, plebanie, kościoły, przedstawicielstwa dyplomatyczne czy też nawet niektórzy przedsiębiorcy. Jeśli działalność gospodarcza została zarejestrowana w budynku mieszkalnym, a przedsiębiorca nie rozlicza się w nim ze swoimi klientami ani też nie organizuje w domu spotkań biznesowych, to również może wybrać taryfę jednostrefową G11.

 

Dodatkowe koszty

Każdy odbiorca energii elektrycznej w przypadku taryfy G11 musi liczyć się nie tylko z kosztami związanymi stricte ze zużyciem prądu, ale także z dodatkowymi opłatami. Zaliczyć można do nich chociażby opłatę abonamentową. Na rachunku za prąd znajdują się również stawka jakościowa, składnik stały i zmienny stawki sieciowej za usługę dystrybucji energii oraz opłata przejściowa z tytułu przedterminowego rozwiązania kontraktów długoterminowych. Należy pamiętać o tym, że dystrybutor to nie to samo co sprzedawca prądu. Dostawcę energii elektrycznej można zmienić każdego roku i to bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów.

źródło: https://enerad.pl/rynek-energii/prad-dla-domu/jaka-taryfa-g11-czy-g12/